Milí potenciálni darcovia,

radi by sme vás požiadali o Vaše 2 % z daní (fyzické osoby) alebo 1,5 % z daní (právnické osoby) pre Združenie na ochranu a pomoc spotrebiteľom v núdzi.

Naše združenie sa zaoberá poskytovaním právnej pomoci poškodeným spotrebiteľom, a to najmä tým, ktorí sa ocitli vo veľkej finančnej núdzi a nevedia si so zložitou životnou situáciou sami poradiť. Vtedy prichádza naše združenie a ponúka adekvátnu právnu pomoc. Doteraz sme pomohli celkovo 200 spotrebiteľom, pričom pomoc poskytujeme bez ohľadu na región. Prioritne sa snažíme pomôcť v tých najťažších veciach ako sú hrozba straty obydlia (dražby, uplatňovanie záložného práva veriteľmi, a pod.). Riešime tiež zastavovanie exekúcií vedených proti spotrebiteľom, podávame žaloby o neplatnosť najčastejšie úverových a záložných zmlúv a mnohé iné. Našu prácu si môžete pozrieť na stránke www.advokatspotrebitelov.sk.

Vzhľadom na to, že nepýtame od ľudí veľa peňazí (pristupujeme ku každému od prípadu k prípadu a niektorí skutočne nie sú schopní prispieť), potrebujeme aj iné finančné zdroje na to, aby sme mohli fungovať a aj naďalej pomáhať. Preto pevne veríme, že pochopíte naše poslanie ako aj našu situáciu a budete ochotní prispieť touto formou na činnosť nášho združenia. Týmto umožníte nielen nám pomáhať druhým, ale pomôžete iným aj vy sami.

Ak by nám právnická osoba (firma) chcela venovať celé 2 % z daní, musela by nám do termínu odovzdania daňového priznania venovať finančný dar v hodnote 0,5 % zo svojich daní. K tomu by sme jej vystavili darovaciu zmluvu, ktorou by sa musela neskôr preukázať.

Prikladáme tiež vyhlásenie o poukázaní 2 % (3 %).

Ďakujeme za Vašu ochotu!Združenie na ochranu a pomoc spotrebiteľom v núdzi

občianske združenie